Ārstnieciskā vingrošana

Tā ir viena no metodēm, kuru terapeits var piedāvāt pacientam, lai risinātu viņa problēmu. Ārstnieciskā vingrošana ir kustību terapija, kas rekomendēta gadījumos, kad terapijas mērķu sasniegšanai nepieciešamas uzlabot konkrētu muskuļu grupu spēku, uzlabot struktūru slodzes toleranci, atjaunot normālu muskuļu garumu, koriģēt esošās vai apgūt jaunas kustību īpatnības. Nodarbības laikā cilvēks iepazīst savu ķermeni. Ar kustībām (vingrojumiem) tiek atgrieztas vai uzlabotas cilvēka funkcionālās spējas vai specifiskā iemaņas, lai uzlabotu vispārējo veselības stāvokli. Vingrošanas intensitāte tiek pieskaņota katram pacientam individuāli, ņemot vēra viņa sūdzības, pašreizējo funkcionālo stāvokli un darba spējas, līdz ar to nav pamata satraukumam par to, ka vingrošana varētu būt par grūtu vai ka sūdzības varētu neļaut spēt vingrot.